Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Brottmålsadvokat ”frias” – inlägg på sociala medier i klientens intresse

En advokat som delade en kvällstidningsartikel om att hans klient försatts på fri fot med tillägget ”Bra dag i rätten idag” bröt inte mot god advokatsed, enligt Advokatsamfundets disciplinnämnd. Medierapporteringen om fallet hade enligt advokaten varit negativ och obalanserad och han har därför bedömt att delningen legat i klientens intresse.

Brottmålsadvokat ”frias” – inlägg på sociala medier i klientens intresse
Det var inget brott mot god advokatsed när advokaten kommenterade kvällstidningsartikeln om att hans klient försatts på fri fot med orden "Bra dag i rätten idag".

En brottmålsadvokat delade i juni 2019 en länk på till en artikel i Expressen på Facebook – och delade samtidigt en skärmdump av samma artikel på Instagram. Artikeln avser advokatens klient och har rubriken ”Gängledaren sköts — nu släpps åtalade vännen: ’Tungt besked’”. Advokaten kommenterade i de båda inläggen artikeln med orden ”Bra dag i rätten idag”.

Samfundet inledde granskning

Advokatsamfundets disciplinnämnd beslutade med anledning av inläggen att inleda en granskning av om advokatens agerande varit förenligt med god advokatsed.

Advokaten har i ett yttrande till samfundet kommenterat sitt agerande. Klienten hade försatts på fri fot efter en åtta dagar lång huvudförhandling i ett ärende som fått stor spridning i media. Publiciteten hade dock ditintills varit ”alltigenom negativ för hans klient” och inte alls belyst klientens inställning till åtalet och ”svagheterna i åklagarens bevisning”.

"Nära till hands att uppfatta att klienten redan var dömd"

”För den som hade läst om målet i kvällspressen låg det nog nära till hands att uppfatta att klienten redan var dömd, eller i vart fall konstaterat skyldig”, skrev advokaten. Med tanke på hur detaljerade publiceringarna varit hade det också varit lätt att identifiera klienten för den som så ville. I samband med att klienten häktats hade hans identitet också blivit offentlig, bland annat via nätforumet Flashback.

Med tanke på detta har det enligt advokaten legat i klientens intresse att frifotsbeslutet fått ”så stor spridning som möjligt” – och beskedet att klienten skulle frias ”nyanserade och balanserade den mediebild som tidigare varit dominerande”.

Beslut av livsavgörande betydelse

Advokatens kommentar i inlägget har syftat på att tingsrätten fattat ett beslut som legat i linje med klientens önskemål. Med hänsyn till beslutets ”livsavgörande betydelse” för huvudmannen har formuleringen enligt advokaten varit ”minst sagt både återhållsam som måttfull”. Han har också agerat med klientens tillåtelse. Innehållet i inläggen har också varit ”väl avvägt” och inte av sådan karaktär att någons förtroende för honom eller advokatkåren som helhet kan ha påverkats i negativ riktning, anser advokaten.

Disciplinnämnden delar också advokatens uppfattning och beslutar nu att inte vidta någon disciplinåtgärd med anledning av inläggen. ”Mot bakgrund av [advokatens] förklaringar och lämnade redogörelse visar inte utredningen att han, genom att i sociala medier länka till den aktuella artikeln eller genom sin kommentar, har brutit mot god advokatsed”, skriver nämnden i sitt beslut.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Övrig straffrätt, Åklagare, Advokat, Tryck- och yttrandefrihet, Personuppgifter och integritet, Legitimations- och disciplinärenden