Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Chef kommenterade afrikansk härkomst - Försäkringskassan döms betala ersättning

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Diskriminering i arbetslivet, Anställning, uppsägning och avskedande