Skadeståndsrätt

Urval av experter

Universitetslektor och jur. dr. vid Linköpings universitet
Mårten Schultz
Professor i civilrätt vid Stockholms universitet

Nyheter (4575)

Tyréns slipper skadestånd till kommun för påstådda brister i bygghandlingar

Konsultföretaget Tyréns slipper betala skadestånd till Lidingö kommun för påstådda brister i bygghandlingar i samband med en upprustning av en park och en damm. Tingsrätten anser dock att en fackmässig entreprenör borde ha förstått att dammduken kunde skadas vid utläggning av makadamlagret med fordon men Tyréns kan inte lastas för det.

Bostadsrättsförening inte strikt ansvarig för trasig dagvattenledning

En bostadsrättsförening är inte strikt ansvarig för sin trasiga dagvattenledning gentemot en skadad grannfastighet. Hovrätten vill inte sträcka ut den praxis som HD utvecklat på området och menar att det vore oskäligt och kräver lagstöd. Föreningen anses heller inte ha varit oaktsam.

Expertkommentarer (12)