Skadeståndsrätt

Urval av experter

Universitetslektor och jur. dr. vid Linköpings universitet
Mårten Schultz
Professor i civilrätt vid Stockholms universitet

Nyheter (4622)

Fälld ek för ful för skadestånd

Skogsstyrelsen fällde av misstag en 40-årig ek som fastighetsägarna på Gotland kräver 50 000 kronor i skadestånd för. Tingsrätten anser att det inte var möjligt ens för en erfaren yrkesman att utskilja eken som ”inte kan sägas ha något skönhetsvärde eller fylla någon särskild funktion eller på annat sätt markera skillnad mot övriga träd i närheten”.

Instans
Gotlands tingsrätt
Rättsområden
Skadestånds- och försäkringsrätt, Miljörätt, Fastighetsjuridik

HD: Lärares grepp om elevs nacke var inte kränkande behandling

En 13-årig pojke hade fått flera uppmaningar från skolpersonal att flytta sig från en soffa som blockerade skolkorridoren. Det grepp som en lärare slutligen tog om elevens nacke var milt och kortvarigt och uppnådde omedelbart sitt syfte att få slut på ordningsstörningen. Karaktären på ingripandet var därmed befogat och proportionerligt, bedömer Högsta domstolen.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadestånds- och försäkringsrätt, Offentlig rätt

Expertkommentarer (12)