Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Dagsböter för jägare som sköt mjölkko under mörkerjakt

När jägaren avlossade ett skott under nattjakten var han övertygad om att han såg ett vildsvin. Det visade sig dock att det var en dräktig mjölkko som han sköt i nacken. Tingsrätten betonar att man som skytt är ansvarig för varje skott och dömer nu jägaren till dagsböter för förseelse mot jaktlagen. Han ska även ersätta den döda kons ägare.

En olycka inträffade i maj 2019 i samband med skyddsjakt på vildsvin på en fastighet i Kalmar kommun. Vildsvin jagas nattetid och i området fanns även mjölkkor som gick på bete dygnet runt. En jägare avlossade under jakten ett skott mot vad han trodde var ett vildsvin, men det visade sig snart att han i själva verket dödat en dräktig ko.

Kalmar tingsrätt dömer nu jägaren till dagsböter för förseelse mot jaktlagen.

Jägaren har över tio års erfarenhet, men det var första gången som han var med på en vildsvinsjakt. Inför jakten hade han fått information om att de befann sig i närheten av tamboskap, men jägaren hade aldrig kunnat föreställa sig att han skulle bli anvisad att skjuta i en hage. Han hade förlitat sig på jaktledarens instruktioner och blivit ”alldeles chockad” när det visade sig vad han skjutit.

Jägarens upplevelse av momenten precis före det dödande skottet återges i tingsrättens dom:

”De smög ner efter vägen, förbi ett hus som syns på bilderna. [Jaktledaren] hade med sig en ficklampa och svepte över fältet med ljuset. De såg vildsvin vid eken. De förflyttade sig till en bättre plats. Klockan var kanske elva eller halv tolv. [Jaktledaren] instruerade honom att han skulle göra sig i ordning och att han skulle säga till när han var redo att skjuta så att [jaktledaren] kunde tända lampan. [Jaktledaren] tände lampan, han såg djuret, var helt övertygad om att det var ett vildsvin och sköt. Han sköt med kulgevär klass 1 med kikarsikte. Det var [jaktledarens] gevär som han hade lånat. Djuret stod framför en ek. Han siktade i nackpartiet och sköt. [Jaktledaren] sa att han hade skjutit en ko.”

Utredningen visar att jaktledaren i förväg har informerat om att det fanns betesdjur i det område där jakten skulle bedrivas, konstaterar tingsrätten. Under jakten har det också varit så mörkt att det inte har gått att se djuren utan att jaktledaren har lyst med en ficklampa.

I och med att kon blivit skjuten har jakten bevisligen bedrivits på ett sätt som äventyrat egendom – och det har även funnits andra kor i närheten. Det framgår av utredningen att skottet har avlossats i uppförslutning utan tillräckligt kulfång – och att det funnits en gård någon kilometer längre bort som kunnat träffas om jägaren inte träffat kon eller eken. Jakten har i och med detta även inneburit fara för människor, slår tingsrätten fast.

Även om jägaren följt instruktioner från jaktledaren, så är det den enskilde skytten som är ansvarig för varje skott som avlossas. När mannen skjutit har han enligt domstolen också ”uppvisat ett sådant mått av medvetet risktagande att han har varit grovt oaktsam”. Han ska därför fällas för förseelse mot jaktlagen.

Påföljden bestäms till 40 dagsböter på totalt knappt 9 000 kronor. Jägaren ska även betala 21 000 kronor i skadestånd för den skjutna kon, för kalven och för kostnader för bortforsling av djuret. Något skadestånd för förlorad mjölkintäkt blir det dock inte. Ägaren har nämligen inte köpt någon ny mjölkko och i och med det inte heller försökt begränsa sin skada.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Djurhållning, Påföljd, Brott mot samhället, Brott mot person, Åklagare, Polis, Ordning och säkerhet, Jakt och fiske