Djurhållning

Nyheter (117)

Skyddsjakt på skarv stoppas

Sveriges Ornitologiska Förening får rätt i Kammarrätten som stoppar skyddsjakt på skarvfåglar på östkusten. Kammarrätten håller med Natur...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Offentlig rätt, Miljörätt

Rennäringslagens medlemsregler strider mot regeringsformen

Rennäringslagens regler om medlemskap i sameby strider mot regeringsformen, enligt tingsrätten. De enskilda sydsamerna i målet har en på urminnes hävd grundad renskötselrätt som även innefattar rätten att utöva renskötsel inom Vapsten samebyns område. Denna rätt har de gemensamt med de nordsamiska medlemmarna i Vapsten sameby.

Instans
Lycksele tingsrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt, Miljörätt, Offentlig rätt, Fastighetsjuridik