Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Dom om laglighetsprövning undanröjs – förvaltningsrätt inte domför

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Kommunalrätt, Arrende, Övrig fastighetsjuridik, Sakrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Konkurrensrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig