Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Domstol ifrågasätter kommunens påstående om att spädning hindrar utsläpp

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Föroreningar, avfall och miljöskador

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig