Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Dubbelfel när advokater åberopade del av förlikningsdialog i domstol

Dubbelfel när advokater åberopade del av förlikningsdialog i domstol
Förlikningsdialogen omfattades av yppandeförbudet – och försöket att maskera själva förlikningserbjudandet har riskerat få vilseledande effekt för läsaren. Det konstaterar Advokatsamfundets disciplinnämnd när man varnar de båda advokaterna. Foto: Isak Bellman
Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Domare, Advokat, Civilprocess, Upphovsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig