Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Efterlevandepension trots annan adress än den avlidna

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Socialförsäkring, Äktenskap och samboende