Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En ny mervärdesskattelag

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2020:31
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Mervärdesskatt