Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En ny riksbankslag

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2019:46
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt