Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:65
Avsändare
Miljödepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Infrastruktur, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Fri rörlighet

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).