Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Dir. 2019:93
Avsändare
Socialdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Skola och utbildning, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig familjerätt