Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Entreprenör lyckas inte styrka fakturors skälighet

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Entreprenadrätt, Köprätt, Avtalsrätt