Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ex-sambo måste överlämna katten Louie till matte

Tingsrätten ålägger en kvinnas ex-sambo att överlämna katten Louie till henne. Det före detta paret diskuterade aldrig vem som skulle få behålla katten vid en separation, men eftersom kvinnan var den som köpt honom är hon som utgångspunkt ägare och ingenting har gjort att äganderätten helt eller delvis har övergått till ex-sambon.

Ex-sambo måste överlämna katten Louie till matte
Ett sambopar bråkade om äganderätten till en katt. Nu har tingsrätten avgjort kampen. Katten på bilden har inte med tvisten att göra. Foto: Matthew Larkin, Unsplash

En 25-årig kvinna yrkade i Umeå tingsrätt att hennes före detta sambo skulle åläggas att överlämna, vad hon menar är, hennes katt. Det före detta paret hade köpt den rödhåriga katten Louie i början av 2019, men efter att de separerade senare samma år fick han bo kvar hos husse i väntan på att kvinnan skulle hitta en bostad.

Enligt henne köpte hon Louie som sin egen katt, men ex-sambon invände att eftersom han bott hos honom under lång tid är han numera faktisk ägare till katten.

Umeå tingsrätt konstaterar inledningsvis att en katt inte är egendom av sådant slag som kan anses omfattas av sambolagens bestämmelser om samboegendom och som omfattas av den lagens bestämmelser om bodelning. En katt är i juridisk mening lös egendom. Sådan egendom kan ägas av en enskild person eller flera personer gemensamt beroende på vad som överenskommits i samband med att den har förvärvats. Det är också möjligt för den som genom köp förvärvat en katt att i ett senare skede överlåta delar eller hela ägarskapet för katten på annan person.

Rätten framhåller att båda parterna hade tagit hand om katten och stått för kostnader kopplade till honom. Det var dock kvinnan som betalat köpeskillingen och utgångspunkten är därför att det är hon som är kattens ägare.

Han blev fäst vid katten

Ex-sambon hade dessutom medgett att kvinnan flera gångar sagt att Louie är hennes katt och att hon avsåg att på sikt ha honom boende hos sig. Han hade då inte sagt emot, men bara för att han själv blivit fäst vid katten och ville undvika att behöva ta diskussionen.

Domstolen anser därför att ex-sambon inte har haft fog för uppfattningen att äganderätten skulle ha övergått till honom. Han kan inte heller anses ha blivit ägare genom att kvinnan genom passivitet skulle låtit katten bo kvar och därmed accepterat att han övertog katten från henne.

Eftersom äganderätten inte heller på någon annan grund övergått till ex-sambon förpliktas han att överlämna katten Louie till matte.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Äktenskap och samboende