Tvist mellan enskilda

Nyheter (946)

Fastighetsgåva omfattades av det förstärkta laglottsskyddet

En överlåtelse av fastighet på Gotland som en man gjorde före sin död ska likställas med testamente och därmed omfattas av det förstärkta laglottsskyddet. Det överlåtelseförbud som sattes upp gäller inte eftersom det saknades sanktioner mot det. Fastigheten ska inte ingå i efterarvet efter den först avlidna hustrun.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Övriga rättsområden, Familjerätt

Syster förlorar kontrollen över släktgård efter ny tolkning av hembudsklausul

Tingsrätten ansåg att en hembudsklausul fortsatte att gälla trots att två tidigare samägda fastigheter delades upp mellan två syskon. Hovrätten anser att det nya avtalet med en klausul om att syskonen inte längre har anspråk mot varandra också täcker in hembudsklausulen.

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Övriga rättsområden, Fastighetsjuridik, Familjerätt, Affärsjuridik