Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fackförbund saknade förhandlingsrätt mot bolag för man som var medlem i annat förbund - talan avslås

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Civilprocess, Övrig arbetsrätt, Medbestämmande, Anställning, uppsägning och avskedande