Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fälls efter Polisens julfest – rumpgrepp slutar med dagsböter

En 43-årig polisman döms i tingsrätten till 40 dagsböter för sexuellt ofredande. 43-åringen har på den årliga julfesten tagit tag i rumpan på en nyanställd kvinnlig kollega på ett sätt som var ägnat att kränka hennes sexuella integritet. I påföljdsbedömningen beaktar tingsrätten att 43-åringen förflyttats och blivit föremål för medial uppmärksamhet.

Det var i slutet av november 2021 som citypolisen i Göteborg hade julfest på hotellet på Avenyn – och på en närbelägen restaurang. Med på festen fanns en nu 43-årig polisman – och en kvinnlig polis som vid tillfället bara hade arbetat i polisområdet en månad.

Kvinnan berättade redan på festen för två kollegor att 43-åringen hade ofredat henne sexuellt – och gjorde också polisanmälan någon dag senare.

De båda poliserna har under huvudförhandlingen i Göteborgs tingsrätt också beskrivit händelseförloppet på väsentligen samma sätt. Kvinnan har stått vid restaurangens entré, med ryggen vänd mot dörren, när mannen kommit in. Han har sedan vidrört hennes rumpa och fortsatt in i lokalen. Kvinnan har då följt efter och konfronterat honom – och bland annat frågat om han inte gått myndighetens utbildning för ökad jämställdhet och motverkande av sexuella trakasserier.

Där kvinnan berättat om ”ett kraftigt tag om ena skinkan”, mer mot insidan av denna har mannen uppgett att han bara nöp kvinnan i sidan av skinkan. Mannen har också uppgett att han på kvinnans fråga om utbildningen genast förstod att hon kopplat beröringen till något sexuellt – och att han då försökt skämta bort det genom att säga att han blivit underkänd. För honom hade beröringen dock ”ingen som helst sexuell koppling”.

Tingsrätten fäller dock nu 43-åringen för sexuellt ofredande.

När det handlar om en beröring som inte redan i sig uppfyller kravet på tydlig sexuell inriktning – till exempel beröring av könsdelar – får man se till vem som företar handlingen, mot vem den riktas och i vilket sammanhang den utförs. Praxis har dock utvecklats i en riktning där den som greppar tag om någons rumpa typiskt sett anses ha begått en gärning med så pass tydlig sexuell inriktning eller prägel att det faller in inom det straffbara området.

Domstolen finner ingen anledning att ifrågasätta kvinnans uppgifter om greppet – och anser att beröringen i fråga har varit ägnad att kränka kvinnans sexuella integritet. Tingsrätten fäster här avseende på sättet och var 43-åringen tagit i hennes skinka.

43-åringen kommer vid fällande dom sannolikt ändå få jobba kvar. Händelsen har dock renderat viss medial uppmärksamhet och även medfört att förflyttning till en annan enhet/polisområde. Med hänsyn till dessa negativa konsekvenser bestäms påföljden nu till 40 dagsböter på totalt 18 000 kronor. 43-åringen ska även betala 5 000 kronor i skadestånd till kvinnan.


Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
HR, Övrig arbetsrätt, Brott mot person, Åklagare, Polis, Påföljd

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig