Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fängelse för grova artskyddsbrott och smuggling av en kungsörn

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Övrig straffrätt, Påföljd, Brott mot samhället, Djur- och växtskydd