Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Får inte ändra födelseår i folkbokföringen – HFD nekar PT

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt, Folkbokföring, namnfrågor m.m., Övrig migrationsrätt