Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsägare får ersättning för marknadsvärdeminskning på grund av kraftledning

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Energirätt, Servitut och ledningsrätt, Expropriation