Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsägare förlorade helt strandområde vid förrättning - får miljonersättning av MÖD

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Servitut och ledningsrätt, Fastighetsbildning, Expropriation, Kommunalrätt