Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel av Livsmedelsverket låta kontrollavgifter betala generaldirektörens lön

Fel av Livsmedelsverket låta kontrollavgifter betala generaldirektörens lön
Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Tillståndsfrågor, Djur- och växtskydd