Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel förbjuda sop-app för privatpersoner

Fel förbjuda sop-app för privatpersoner
Privatpersoner kan förmedla sitt grovavfall i fortsättningen också efter en dom från mark- och miljödomstolen. Foto: Paweł Czerwiński, Unsplash
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Kommunalrätt, Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador