Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fel när utlämnad fick alternativ skyddsstatusförklaring

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Migrationsprocess, Utlämning på grund av brott, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov