Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förlikning mellan en anställd och Västra Götalandsregionen

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Anställning, uppsägning och avskedande