Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1153
Omnämnda SFS
1995:665, 2001:883, 2013:226, 2016:1344
Rättsområden
Revision och granskning, Tillstånd och tillsyn, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Compliance - icke-finansiella bolag, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, Legitimations- och disciplinärenden, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt