Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. rörande krigsfångar och andra skyddade personer

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1282
Omnämnda SFS
1996:1475, 2006:544, 2009:400, 2010:1475, 2019:1026
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Försvar, konflikt och terrorism, Folkrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig