Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2018:1617
Rättsområden
Adoption och föräldraskap, Socialrätt, A-kassa, pension m.m., Ledighet och frånvaro, Övrig familjerätt, Socialförsäkring, Hälso- och sjukvårdsrätt