Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1117
Omnämnda SFS
2001:590, 1973:1173, 1974:182, 2006:790, 2019:368
Rättsområden
Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Personuppgifter och integritet, Compliance - försäkring, A-kassa, pension m.m., Utsökningsrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt