Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:483
Omnämnda SFS
2001:911, 2016:736, 1967:531, 1968:45, 1996:1006, 1998:293, 2019:816, 1999:1078, 2004:297, 2004:299, 2004:575, 2007:528, 2010:751, 2010:2043, 2013:561, 2019:742
Rättsområden
Compliance - konsumentskydd, Compliance - försäkring, Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Övrig internationell rätt, Fri rörlighet, Compliance - finansiella bolag, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt