Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter

Utgivningsdatum
Träder i kraft
Omnämnda SFS
2020:393, 2005:765, 2017:900
Rättsområden
Diskriminering, Offentlig ekonomi, Konstitutionell rätt