Diskriminering

Nyheter (215)

Girjas sameby vinner i HD – urminnes hävd grundar ensamrätt

HD ändrar hovrättens dom och dömer till samernas fördel i den uppmärksammade tivsten mellan Girjas sameby och staten. Samebyn har en exklusiv rätt att upplåta rätt till jakt och fiske i det område där de verkar, baserat på urminnes hävd.

Elev med studiesvårigheter diskriminerades

En skolelev med en sjukdom som medförde koncentrations- och inlärningssvårigheter tilldöms diskrimineringsersättning med 20 000 kronor efter att ha varit borta från skolan i nästan två terminer. Malmö stad har underlåtit att vidta skäliga åtgärder inom rimlig tid.

Instans
Malmö tingsrätt
Rättsområden
Övriga rättsområden, Offentlig rätt