Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:130
Omnämnda SFS
2006:94, 1998:543, 2007:869
Rättsområden
Socialrätt, Personuppgifter och integritet, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt