Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2018:1834
Rättsområden
Konflikt och terrorism, Ordning och säkerhet, Ekobrott, Brott mot samhället, Straffprocess, Associationsrätt - övrig