Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2011:1553) om tillämpning av EU-förordning och avtal om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:803
Omnämnda SFS
2011:1553, 2019:382, 2011:1537, 2019:58
Rättsområden
Mervärdesskatt, Fri rörlighet