Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:463
Omnämnda SFS
2012:161, 2013:798
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Legitimations- och disciplinärenden