Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1285
Omnämnda SFS
2017:1040
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Infrastruktur, Energirätt