Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i gymnasieförordningen (2010:2039)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1266
Omnämnda SFS
2010:2039, 2010:800, 2015:143
Rättsområden
Skola och utbildning