Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1118
Omnämnda SFS
2017:80, 2018:144, 2014:821, 2017:30
Rättsområden
Skola och utbildning, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Legitimations- och disciplinärenden