Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1085
Omnämnda SFS
2011:338, 2010:900, 2007:90, 1986:300, 2017:102, 2019:413
Rättsområden
Kommunalrätt, Plan- och byggnadsfrågor