Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1088
Omnämnda SFS
2011:1261, 2011:1244, 2018:563, 1999:291, 1990:1144
Rättsområden
Deklaration och förfarande, Kommunalrätt