Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i tandvårdsförordningen (1998:1338)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1033
Omnämnda SFS
1998:1338, 2017:30, 1985:125, 2003:621, 2011:1183, 2009:400, 2009:952
Rättsområden
Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt