Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2021:912
Omnämnda SFS
2018:1091
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Övrig europeisk rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig