Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:475) om ändring i lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2024:40
Omnämnda SFS
2018:475, 2015:860
Rättsområden
Kredit, finans- och bankrätt, Sakrätt, Köprätt, Internationell privat- och processrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig