Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:266
Omnämnda SFS
2015:211, 2015:212, 2015:406, 1975:635, 2013:388, 2016:605, 2017:900
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Infrastruktur, Fri rörlighet