Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet

Typ
Övrigt
Nr/beteckning
Dir. 2018:66
Avsändare
Arbetsmarknadsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Arbetsmiljö, Anställning, uppsägning och avskedande, Fri rörlighet, Medbestämmande, Kollektivavtal, Diskriminering i arbetslivet