Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Genomförande av lönetransparensdirektivet

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2024:40
Avsändare
Arbetsmarknadsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
HR, Diskriminering i arbetslivet, Fri rörlighet, Anställning, uppsägning och avskedande

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig