Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Grannar saknar rätt överklaga startbesked om kaminer

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Tillståndsfrågor, Föroreningar, avfall och miljöskador