Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ger hovrätt bakläxa – fel när muntlig förhandling vägrades

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Utsökningsrätt, Insolvensrätt